Rapport DigiC 2018
Nb: Citeren uit dit onderzoek is toegestaan mits onder vermelding van de juiste bron (Digi-C onderzoek MSD, 2018, p.x).

Beste MSD-collega,

In dit bericht informeren we jou over de uitkomsten van de ‘Digi-C’ cao raadpleging onder werknemers werkzaam bij MSD. De raadpleging komt voort uit een initiatief van het Netwerk MSD Personeel (NMP) in samenwerking met MSD.
Met Digi-C wil NMP de ratio terugbrengen in het cao-overleg. Onderhandelen op basis van feiten en visies i.p.v. op basis van emotie en dogma’s. Deze vernieuwende aanpak in cao-land komt voort uit het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) ‘Verbreding draagvlak cao-afspraken’. Hierin roept de raad sociale partners in de polder op om initiatieven te ondernemen om zowel leden als niet-leden van de vakbond te betrekken bij de totstandkoming van de cao. Met Digi-C geeft NMP invulling aan deze missie. De samenwerking met het onafhankelijk onderzoeksbureau (MWM2) borgt een objectieve en onafhankelijke aanpak.

In het rapport vind je de uitkomsten van de raadpleging onder alle werknemers van MSD op een aantal belangrijke cao-thema’s. De uitkomsten zullen voor NMP leidend zijn bij de onderhandelingen over de cao. Ook voor MSD vormen de uitkomsten een basis voor de cao onderhandelingen daar dit onderzoek specifieke thema’s betreft die niet benoemd worden in de Voice-survey maar welke wel van belang zijn voor de arbeidsvoorwaardendialoog bij MSD Nederland.

Uiteindelijk zullen de leden van de betrokken vakorganisaties hun stem geven over het te bereiken cao-akkoord. MSD vindt het belangrijk dat werknemers lid zijn van een van de bij MSD actieve vakorganisaties. Ben je geïnteresseerd in een lidmaatschap en wil je weten wat de vakorganisaties verder voor je kunnen betekenen? Kijk dan op de websites van de bij MSD actieve vakorganisaties NMP, FNV en CNV.
Onderaan dit bericht vind je de belangrijkste resultaten van het onderzoek en de mogelijkheid om het rapport te downloaden.

Met vriendelijke groet,

Namens bestuur MSD Namens bestuur NMP
Derk Jan Cup Joris den Ouden

De rapportage
Rapport DigiC 2018
Nb: Citeren uit dit onderzoek is toegestaan mits onder vermelding van de juiste bron (Digi-C onderzoek MSD, 2018, p.x).