Grote opkomst

Van Innervoice hebben we gehoord dat tot en met vandaag 63% van de aangeschreven mensen heeft gestemd en dat de mensen die nog niet hebben gestemd vandaag een reminder hebben gekregen. De CAO is voor ons allemaal, dus ondanks dat er al een behoorlijke opkomst is, is er nog een grote groep die niet gestemd heeft. Als je zelf nog niet gestemd hebt, zoek de mail op en stem. Het kost je maar een paar minuten. Het is belangrijk dat iedereen die zich uit wil spreken over de CAO ook nu de kans pakt om dat te doen.

Het stemmen loopt nog tot zaterdag middernacht. Maandag verwachten we de definitieve uitslag van InnerVoice.

Onaangename verrassing

Afgelopen maandag werd NMP onaangenaam verrast toen bleek dat MSD in de uitnodiging voor het referendum ook medewerkers boven het CAO-bereik heeft betrokken.

In het onderhandelingsresultaat hebben we afgesproken dat de er gestemd mocht worden door de mensen onder het CAO-bereik. Inmiddels is toegezegd dat deze groepen door InnerVoice gescheiden zullen worden gerapporteerd.

Merit budget

De feedback dat we geen voorlopige merit matrix hebben gekregen van MSD om te delen als onderdeel van het onderhandelingsresultaat, hebben we aan MSD doorgegeven. MSD is niet in staat om op korte termijn deze matrix wel aan te leveren. Dat is niet anders dan in voorgaande CAO onderhandelingen, maar wel jammer, omdat mensen niet exact kunnen zien wat de 3% respectievelijk 2.8% merit-budget voor hen individueel betekent.

Andere bonden

FNV en CNV gaven vandaag hun toelichting over het CAO-verloop en peilen de actie-bereidheid onder hun leden. Zoals eerdere gecommuniceerd hebben zij de werkgever een eindbod gedaan, wat door MSD niet is geaccepteerd.

Onze mening

Ondertussen ligt er wel een, naar onze mening, een zeer aanvaardbaar akkoord. Zoals inmiddels bekend is geworden zijn de salarisverhogingen bij Teva (2.5%) en Aspen (2.4%), bedrijven met een vergelijkbaar CAO-model lager dan wat wij hebben onderhandeld. Andere recent afgesloten CAO’s geven een lagere algemene loonsverhoging, maar hebben wel periodieken wat 1:1 vergelijk bemoeilijkt.

Daarnaast bevat de CAO een aantal serieuze verbeteringen rondom de aandacht voor medewerkersbetrokkenheid, werkdruk, verlof voor jonge ouders en een plan om het pensioen te verbeteren.

Zoals eerder gedeeld was dit naar onze mening het maximale wat we uit konden onderhandelen.