NMP realiseert zich dat het huidige sociaal plan per 31 december afloopt. De directie van MSD heeft toegezegd dat eventuele reorganisaties die nu reeds in het vizier zijn onder het huidige sociaal plan zullen vallen. Wij vinden dit positief. De kans dat een nieuw sociaal plan minder uitvalt dan het huidige is aanwezig omdat de wetgeving rond ontslagrecht per 1 juli 2015 is gewijzigd. NMP vindt een sociaal plan desalniettemin belangrijk, omdat een collectieve regeling veelal beter is dan wanneer iemand individueel over zijn of haar eventuele ontslag moet onderhandelen. Wij houden jullie op de hoogte.