Zoals is vastgelegd in de huidige CAO (bijlage I, artikel 13) hebben leden van de vakverenigingen de mogelijkheid om de betaalde vakbondscontributie fiscaal-vriendelijk te verrekenen met de eindejaarsuitkering. Wil je hier als NMP-lid gebruik van maken, stuur dan uiterlijk 31 oktober het benodigde formulier naar HR. Meer informatie over de procedure is te vinden op HR intranet en zal ook via een e-mail aan NMP-leden verspreid worden.

Update 10 oktober na contact met HR:

De contributie wordt maandelijks verrekend. Er kan toch voor het hele jaar worden gedeclareerd op de volgende wijze. Stuur nu het formulier met betaalbewijzen t/m oktober. Vul op het formulier wel het totale jaarbedrag in met de opmerking dat per maand betaald wordt. Stuur de betaalbewijzen van november en december na.