Op 28 november hebben de gezamenlijke vakbonden en MSD vergaderd om tot een nieuwe CAO te komen. Laat op de avond zijn we uit elkaar gegaan met de afspraak om op 21 december verder te gaan.

De onderhandelingen zijn in goede sfeer verlopen en we zijn een stuk dichter tot elkaar gekomen. Op dit moment hebben we als NMP er vertrouwen in dat we in staat zullen zijn om de verschillen die er nu zijn te overbruggen.

Er is in deze onderhandelingsronde gesproken over een totaalpakket. De onderdelen die we hieronder dus weergeven, kun je niet los zien van een totaal onderhandelingsresultaat. Op dit moment ligt er vanuit de werkgever het volgende voorstel op hoofdlijnen.

Looptijd:
2 jaar. Er wordt in deze CAO ten aanzien van duurzame inzetbaarheid veel geregeld. We willen daarom graag een CAO voor twee jaar afspreken, wat de ruimte geeft om alle afspraken goed in te regelen en te evalueren.

Merit matrix:
Medewerkers worden beoordeeld op basis van hun prestatie t.o.v. doelstellingen.

Ten aanzien van de forced distribution, is er reeds afgesproken op Europees niveau dat ten aanzien van de bottom en lower categoriën plaatsing hierin alleen gebeurt omdat medewerkers niet aan de doelstellingen hebben voldaan, en niet om het volgen van de distributie. Een tekst van deze strekking zal door MSD worden opgenomen in het protocol van de CAO.

MSD heeft een Merit budget geboden van 2.25% per jaar, de bonden hebben in de laatste ronde 2.5% gevraagd.

Consignatie:
MSD en bonden hebben uitgebreid gesproken over consignatie. Om meer recht te doen aan de belasting van consignatie heeft MSD het volgende voorstel gedaan voor de consignatievergoeding per uur consignatie:

Tijdvak Ma – Vr Za-Zo Feestdag
07:00 – 22:00 €1.50 €1.75 €2.50
22:00 – 07:00 €2.50 €2.75 €3.50

Bij een oproep in consignatie heeft MSD een voorstel gedaan wat er naar onze mening als volgt uitziet:

consignatie-msd

Hiermee worden duidelijke afspraken gemaakt over start/einde van de gewerkte tijd op locatie (tourniquet tijd) en de te ontvangen vergoeding en verdwijnt het verschil tussen de consignatie niveaus.

De vergoeding voor het aantal gewerkte uren, volgt uit de vergoedingen voor overwerk. Ook voor die personen die normaal gesproken geen recht hebben op overwerkvergoeding.

Medewerkers die normaal gesproken op niveau 1 waren geconsigneerd, krijgen de consignatievergoeding als onderdeel van hun loon.

Duurzame inzetbaarheid
De eindrapportage van de werkgroep duurzame inzetbaarheid heeft plaatsgevonden. NMP heeft nog niet de protocoltekst mogen ontvangen, maar onder de streep komt het erop neer dat MSD en medewerker zich in moeten spannen om inzetbaar te blijven. MSD gaat de mogelijkheden die hiervoor zijn duidelijk communiceren en faciliteren, hierbij moet worden vooral gedacht aan: opleidingsmogelijkheden en werkdrukbeheersing.

Van de medewerkers in ploegen wordt verwacht dat zij, op basis van de behoefte aan werk vanuit MSD, zichzelf gaan inroosteren. Dit is een grote verandering die door middel van een aantal pilots “werken naar wens” zal worden verkend. In het volgende CAO overleg moeten de afspraken hierover uitkristalliseren.