Volg je een studie of opleiding die niet (geheel) door de werkgever wordt vergoed? Kijk dan of je deze kosten mag aftrekken bij je belastingaangifte!

Alleen de noodzakelijke studiekosten voor een (toekomstig) beroep komen in aanmerking waaronder:

  • Collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld
  • Verplichte leermiddelen, zoals boeken, bepaalde software of een microscoop
  • Verplichte beschermingsmiddelen, zoals een labjas of een veiligheidsbril
  • Kosten voor EVC-procedures

De volgende kosten mogen bijvoorbeeld niet afgetrokken worden:

  • Reis- en verblijfskosten
  • Kosten van computers en randapparatuur
  • Inrichting van een studeerkamer
  • Rente over een studieschuld

Er geldt voor 2016 een drempelbedrag van € 250 en een maximum van €15.000. Kosten die al vergoed zijn door de werkgever komen niet meer in aanmerking voor aftrek. Bovendien mag er geen recht zijn op studiefinanciering.

Kijk voor meer informatie op de site van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/studiekosten_en_andere_scholingsuitgaven/aftrek_berekenen/aftrekbare_studiekosten/

PS: Wist je dat voor de looptijd van de CAO 2017-2018 het budget voor opleidingen uit categorie 3 verhoogd is naar €500 per jaar?