Onderhandelingsresultaat
Er is een onderhandelingsresultaat wat we ter stemming aan jullie, de NMP leden, willen voorleggen. Om te stemmen ontvangen jullie een aparte stem-mail van het NMP-bestuur. De stemming staat open vanaf ontvangst van de stem-mail tot en met 15 februari. Daarnaast is er op 9 februari 2017 om 16:15 uur een openbare ledenvergadering waar we het onderhandelingsresultaat en eventuele vragen daarover willen toelichten.

Boxmeer: PE003-1.013 (LAB-School)
Haarlem: Frans Hals / Karel Appel zaal.
Oss: KA 3020

Zoals jullie eerder al hebben kunnen lezen ligt er in de basis een goed cao voorstel met een verbeterde consignatieregeling, naar onze mening een goed merit budget en een groot aantal verbeteringen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Download hier het onderhandelingsresultaat voor alle details: CAO 2017-2018 onderhandelingsresultaat.

Werken naar Wens
Op het gebied van duurzame inzetbaarheid is er een behoorlijke verandering voor mensen in ploegendiensten: “Werken naar Wens”.
Tot en met eind 2017 zal er een aantal pilots worden gestart waarbij nagegaan wordt of er ook zonder ontziebepalingen voor oudere medewerkers tot een verantwoorde inzet van personeel kan worden gekomen, door mensen binnen grenzen op basis van hun eigen voorkeuren te laten roosteren.

Gedurende de pilots wordt de huidige klokurenmatrix gehandhaafd, maar wordt gekeken wat er zonder ontziebepalingen aan werkritmes ontstaat. Voor NMP is het belangrijk dat de deelnemers aan de pilots door de bank genomen positief zijn over het “Werken naar Wens”. Tevredenheid wordt middels een vragenlijst gemeten. Daarnaast beoordeelt MSD of er geen andere ongewenste effecten zijn.

Aan het einde van de pilots zijn er twee mogelijkheden: of de “Werken naar Wens” pilots zijn geslaagd, of ze zijn het niet.

Pilots niet geslaagd:
Er verandert niets aan ontziebepalingen of de klokurenmatrix.

Pilots geslaagd:
Wanneer de pilots een succes zijn, gaan alle medewerkers in ploegendienst “Werken naar Wens” en vervallen voor iedereen de ontziebepalingen. Daarnaast wordt de klokurenmatrix aangepast zoals in onderstaand schema, voor alle roosters behalve het 5-ploegen rooster.

Aangezien er bij “Werken naar Wens” de individuele afwijkingen van het rooster mogelijk zijn, kunnen individuele ploegentoeslagen in zowel positieve als negatieve zin afwijken.