Op 9 november is er een derde overlegronde geweest over het Sociaal Plan voor de periode 2017 – 2019. Hier heeft MSD een eindbod neergelegd wat het bestuur van NMP met een positief stemadvies aan haar leden voorlegt.

Achtergrond
Het huidige Sociaal Plan loopt af op 31 december 2016. In dit Sociaal Plan werd nog uitgegaan van de oude kantonrechtersformule van voor 2009. Vanzelfsprekend heeft NMP geprobeerd af te spreken dit Sociaal Plan nogmaals te verlengen. MSD bleek hiertoe niet bereid en wilde dat het nieuwe Sociaal Plan uitgaat van de nieuwe wetgeving die per 1 juli 2015 is ingevoerd.

De Tweede kamer wil lagere ontslagvergoedingen en tegelijkertijd werkgevers meer stimuleren om hun werknemers bij een eventueel ontslag van werk naar werk te bemiddelen. Ook gaat de overheid uit van grotere eigen verantwoordelijkheid van werknemers op dit punt. Bij ontslag ontvangt een werknemer vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding die bedoeld is om in te zetten om een andere baan te krijgen. MSD wil met de uitgangspunten van het nieuwe Sociaal Plan aansluiten bij de landelijke wetgeving op dit punt. NMP kan begrip opbrengen voor dit standpunt.

Nieuw werk of uitdaging het belangrijkst
NMP zet als vakbond sterk in op ontwikkelingsmogelijkheden van werknemers , zowel binnen als buiten het bedrijf. Tijdens de onderhandelingen voor het Sociaal Plan heeft NMP sterk ingezet op een goede begeleiding van werk naar werk. De resultaten die MSD nu boekt op dit punt zijn goed. Toch heeft NMP gepleit voor een langere bemiddelingsperiode wanneer boventallig verklaarden nog geen werk hebben gevonden na de reguliere periode van bemiddeling. MSD is hiermee akkoord gegaan.
Voor NMP is bij boventalligheid het vinden van nieuw werk of een andere uitdaging het allerbelangrijkst.

Bescherming van mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt
MSD wil mensen met een zwakkere arbeidsmarktpositie niet buiten de afspiegeling houden, hiermee ontstaat namelijk willekeur (wanneer wel en wanneer niet). Bij afgelopen reorganisaties hebben we gezien dat er mensen teleurgesteld waren omdat ze weg moesten, en in dezelfde reorganisatie mensen teleurgesteld waren, omdat ze mogen blijven. Om die eerste groep wat meer kans te geven op het behouden van een baan, heeft NMP MSD gevraagd om de plaatsmakersregeling expliciet onderdeel te laten zijn van het reorganisatietraject. We kunnen hiermee niet voorkomen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij een reorganisatie worden ontslagen, maar we kunnen wel de kans verkleinen dat er mensen diep teleurgesteld zijn dat hun dienstverband eindigt en dat er tegelijkertijd mensen zijn die plaats hadden willen maken.
De zodanig positioneren van de plaatsmakersregeling is door MSD gehonoreerd.
MSD is niet meegegaan in het gevraagde onderscheid tussen zieken (betaling door MSD) en zwangeren (grotendeels betaald door UWV), omdat MSD alleen kijkt naar wat iemand ontvangt, en niet naar welke partij dat betaalt.

MSD biedt 2,5 maal de transitievergoeding
MSD heeft met haar eindbod een vergoeding geboden die 2,5 maal zo groot is als de wetgeving op dit punt. Hiervan mag je als werkgever positief afwijken. NMP kan niet anders dan constateren dat dit een goed bod is. Hoewel met name bij kortere dienstverbanden de vergoeding lager is dan de ontslagvergoeding in het huidige Sociaal Plan, komt in een aantal (voorbeeld) gevallen de vergoeding behoorlijk in de buurt van de huidige vergoeding, terwijl met een dienstverband van bv. 30 jaar de vergoeding zelfs (nagenoeg) gelijk is. In vergelijking tot de markt en gezien de maatschappelijke ontwikkelingen op dit vlak, vinden wij dit een positief bod van MSD.

Inlevertermijn
NMP heeft zich hard gemaakt om mensen die geraakt worden door een reorganisatie de tijd te geven om zich te beraden op hun keuzes binnen het Sociaal Plan. In de situatie dat het moment van aanzegging niet meer dan 4 weken voor de boventalligheidsdatum ligt, zal de getekende vaststellingsovereenkomst uiterlijk 1 week voor de boventalligheidsdatum ingediend moeten worden. Gevolg is dat je in een dergelijke situatie iets meer tijd hebt om de gevolgen van je keuzes op een rijtje te zetten.

Meer informatie

Voor de volledigheid is de integrale tekst van het eindbod hier te downloaden: eindbod-sociaal-plan-2017-2019-finaal.