De Vakcentrale voor professionals, waar NMP bij aangesloten is, heeft een nieuwsbrief gepubliceerd over de voortgang van het pensioenoverleg. Er moet nog veel afgesproken worden voordat er uiteindelijk een pensioenakkoord ligt.

Dat raakt ons bij MSD ook, want via het MSD pensioenfonds zijn we geïnformeerd dat er dit jaar geen indexatie en prijscompensatie zal plaatsvinden.

We hebben nog steeds een solide pensioenregeling met, zoals bij de afgelopen CAO onderhandeling door NMP als voorstel ingebracht, een garantie van Merck & Co Inc. NJ dat het fonds tot eind 2021 zal blijven voldoen aan de vereiste dekkingsgraad, voor ons fonds; 120.4% per Q1-2019