Op 31 december aanstaande loopt het huidige Sociaal Plan 2014-2016 af. Het Sociaal Plan dat MSD kent is een goed Sociaal Plan, ook wanneer je het vergelijkt met de markt. De NMP had verlenging van het Sociaal Plan dan ook een goede zaak gevonden.

Afgelopen maandag werd duidelijk dat MSD wel wil komen tot een nieuw Sociaal Plan, maar dat met name de vergoedingen bij ontslag moeten worden aangepast aan de nieuwe wetgeving: daarmee doelde MSD op de transitie vergoedingen die bij ontslag moeten worden uitbetaald i.p.v. de in het huidige sociaal plan afgesproken ‘ oude” kantonrechtersformule. Deze laatste is beduidend hoger.

De opstelling van MSD komt niet als een verrassing. Natuurlijk vindt de NMP het jammer dat het huidige Sociaal Plan niet wordt verlengd. MSD heeft wel degelijk aangegeven waarde te hechten aan een goed Sociaal Plan en is ook bereid om in positieve zin van de wet qua vergoedingen af te wijken. De NMP heeft aangegeven dan ook afspraken te willen maken over een vorm van werkzekerheid; daarmee bedoelen we dat een werk naar werk traject geslaagd moet zijn alvorens afscheid te kunnen nemen van een medewerker .

MSD zal met een voorstel voor een nieuw Sociaal Plan komen. De NMP vindt het belangrijk dat er een Sociaal Plan ligt, de inhoud ervan is bij MSD altijd beter dan de wetgeving op dit punt. Daarbij geeft het ook duidelijkheid aan medewerkers in geval van reorganisatie en boventalligheid en houvast bij individuele beƫindiging arbeidsovereenkomst.

De NMP houdt jullie op de hoogte.