Zoals is vastgelegd in de huidige CAO (bijlage I, artikel 13) hebben leden van de vakverenigingen de mogelijkheid om de betaalde vakbondscontributie fiscaal-vriendelijk te verrekenen met de eindejaarsuitkering. Wil je hier als NMP-lid gebruik van maken, stuur dan uiterlijk 31 oktober het benodigde formulier naar de HR afdeling van MSD. Meer informatie over de procedure is te vinden op HR intranet. Bij het formulier moet een bewijs van betaling worden toegevoegd. Dat kan op de volgende twee manieren.

NMP is aangesloten bij de UoV (de Unie van Onafhankelijke Vakverenigingen). Naar aanleiding van de vragen van leden heeft de UoV dit jaar per post aan ieder NMP-lid een contributieopgave verstrekt. Deze contributieopgave kan als betalingsbewijs worden gebruikt. Heb je deze niet ontvangen, neem dan contact op met de secretaris van het NMP.

Een alternatief is het toevoegen van betaalbewijzen t/m oktober (te maken via internetbankieren door te selecteren op rekeningnummer). Vul op het formulier wel het totale jaarbedrag in met de opmerking dat per maand betaald wordt. Zo wordt het jaarbedrag wel in november verrekend. Stuur de betaalbewijzen van november en december na.