In onze reeks interviews met OR-leden stellen we dit keer Jaco de Bruin voor. Hij is per 1 januari jl begonnen aan zijn tweede termijn in de OR van MSD Animal Health.

Kun je jezelf voorstellen? ‘Ik ben Jaco de Bruin. Ik werk iets langer dan 4 jaar bij MSD en geef leiding aan een team van planners die zich bezig houden met de productieplanning van ge-inactiveerde producten en herbevoorrading van de commerciële organisatie.’

En wat is je achtergrond en ervaring? ‘Ik heb voordat ik bij MSD in dienst kwam o.a. bij Unilever, Philips en NXP gewerkt en heb een achtergrond in de algemene operationele technologie en supply chain management.’

Je bent per 1 januari gestart met je tweede termijn in de OR. Wat is jouw rol in de nieuwe OR? ‘De afgelopen jaren was ik voorzitter van de OR MSD Animal Health en in deze periode zal ik de functie van Vicevoorzitter bekleden. Officieel heeft de OR 15 zetels, maar de OR zal starten met 17 leden. In overleg met de bestuurder leek het ons goed om geen verkiezingen te houden. Vaak is er in de loop van de zittingsperiode wel verloop en dan zouden de mensen die nu afgevallen waren alsnog in de OR komen. We starten liever nu met deze enthousiaste club van 17, waarvan ongeveer de helft nieuw is in de OR’

Wat spreekt je aan in het OR-werk? ‘Voordat ik bij MSD in dienst kwam had in nog nooit in een OR gezeten. Drie jaar geleden leek het mij echter goed om mij breder voor het bedrijf in te zetten dan alleen op mijn eigen afdeling. Wat ik verder interessant vind is dat de OR medezeggenschap heeft in belangrijke beslissingen binnen het bedrijf. Mensen verwarren de rol van de OR vaak met de rol die vakbonden hebben. Zij komen namelijk op voor de belangen van hun leden. Van de OR wordt echter verwacht dat zij de belangen van het totale bedrijf mee neemt in haar overwegingen.’

Waar wil je als OR-lid op inzetten? ‘Er wordt vaak naar de OR gekeken wanneer er gereorganiseerd moet worden. Het is echter belangrijk dat we als OR ook betrokken worden bij de inrichting van de organisatie wanneer er sprake is van groei. Het gaat economisch weer beter met het land en daar profiteert MSD ook van. Hoe ga je de organisatie dan inrichten wanneer er sprake is van uitbreiding van de bestaande activiteiten of wanneer er nieuwe activiteiten gestart worden? Ik vind het belangrijk dat we ook bij dit soort ontwikkelingen toezien dat de procedures goed nageleefd worden.’

Wat heb je de vorige periode bereikt in de OR waar je trots op bent? ‘Ik heb in de vorige periode als voorzitter van de OR van MSD Animal Health mede vorm gegeven aan de overlegstructuur binnen heel MSD in Nederland. Door de juridische constructie van MSD is er niet sprake van één bedrijf in Nederland met één aanwijsbare bestuurder voor het totale bedrijf in Nederland. Hierdoor kunnen we niet een Centrale Ondernemingsraad (COR) instellen zoals andere grote bedrijven wel hebben. Wij hebben daarom vanuit de drie ondernemingsraden in Nederland een vaste landelijke commissie opgericht waarin een aantal OR-leden vanuit beide ondernemingsraden zitting nemen. Ik ben er trots op dat we deze commissie goed hebben ingericht en dat hier een goed overleg tot stand is gekomen’

Tot slot. Wat wil je de mensen nog meegeven over de OR en de medezeggenschap binnen MSD? ‘Ik wil nog eens benadrukken dat er een duidelijk verschil is tussen de rol van de OR en de rol van de vakbonden binnen MSD. De vakbonden onderhandelen over de cao en wanneer mensen daar invloed op willen hebben, moeten ze lid worden van één van de betrokken bonden.’