In de afgelopen cao is een afspraak gemaakt om in een werkgroep bestaande uit vakbonden en vertegenwoordigers namens de werkgever te overleggen over duurzame inzetbaarheid. Doelstelling van deze werkgroep is om aan cao-partijen voorstellen te doen die het de werknemers mogelijk maakt om – ook bij het ouder worden – in goede gezondheid te blijven werken bij MSD. Thema’s als bijvoorbeeld werkdruk en persoonlijke ontwikkeling van werknemers zijn onderwerpen die hier ook besproken worden.

Afgelopen donderdag heeft NMP een eerste inkijk gehad van de werkgroep van mogelijke verbetervoorstellen voor onze achterban. NMP heeft respect voor de inspanningen van de werkgroep. Wanneer er een totaal uitgewerkt voorstel ligt zullen wij dat met onze leden bespreken.