Zoals afgesproken in de CAO, hebben de leden van NMP, recht op de een fiscaalvriendelijke verrekening van hun vakbondscontributie.

De UoV, die onze ledenadminstratie verzorgt, zal de hiervoor benodigde contributieverklaringen voor 15 oktober verstrekken.