Wij willen de volgende CAO voorstellen doen. We willen hierover jouw mening weten! Dat kan hieronder in de reacties.

NMP wil graag komen tot een tweejarige CAO.; van 1 januari 2020 – 31 december 2021.

NMP wil gaan voor een aantal arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen:

Loonsverhoging

4,5 procent loonsverhoging per jaar structureel .

Reiskosten

De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer – nu tot 25 km in het personeelshandboek benoemd – uitbreiden tot 40 km .

Fietsplan

Per 1 januari 2020 zijn er meer mogelijkheden om als werkgever een bijdrage te leveren in de aanschaf van een (elektrische ) fiets voor werknemers . NMP wil graag een MSD. fietsplan ontwikkelen .

Overwerk

Iedereen die meer dan 40 uur in een week werkt ( en onder de CAO valt) komt in aanmerking voor een overwerkvergoeding

Maaltijd vergoeding

Deze vergoeding staat al heel wat jaar op 10 euro . Deze kan verhoogd naar 15 euro .

5 mei : elk jaar feest

5 mei is een nationale feestdag. En staat in teken van de vrijheid , wat een belangrijke verworvenheid is .

Eens in de 5 jaar is deze dag al vrij zo ook in 2020, NMP wil dat 5 mei altijd een vrije dag is en dit opnemen in de CAO.

Permanente dialoog

NMP heeft samen met MSD bij de vorige CAO onderhandelingen een enquête onder alle werknemers gehouden, uitgevoerd door een extern bureau .Dit heeft een positieve bijdrage geleverd aan het CAO onderhandelingsproces.

Wij stellen voor om voor of tijdens deze CAO onderhandelingen een dergelijke enquête te houden . Vragen die gesteld kunnen worden zijn ( niet limitatief) vragen over reiskosten woon werkverkeer , mantelzorg, werkbeleving , generatie pact en duurzame inzetbaarheid .

NMP stelt ook voor om in de CAO een “ permanente dialoog “ op te nemen met alle medewerkers . Wij hechten er waarde aan om in ieder geval jaarlijks bepaalde CAO afspraken te evalueren of bepaalde vragen uit eerdere onderzoeken te herhalen om de ontwikkeling te meten . Zo krijg je meer draagvlak voor de CAO onder alle medewerkers en kunnen we als sociale partners beter en sneller op de vraag inspelen .

NMP is voorstander van om het CAO onderhandelingsresultaat aan alle medewerkers voor te leggen .

De NMP leden houden uiteraard hun stemrecht over de CAO. Maar NMP vindt het belangrijk de mening van het gehele personeel te weten alvorens te stemmen over het resultaat .

Zoals gezegd, jullie mening is belangrijk . Geef deze voor 25 augustus as.

Sociaal Plan

Los van de CAO onderhandelingen, heeft NMP ook gevraagd overleg over het Sociaal Plan. NMP zet in op voortzetting van het Sociaal Plan, wederom  met 3 jaar.