OP 10 november hebben we de derde onderhandelingsronde voor de CAO gehad. Als partijen zijn we elkaar genaderd, maar er is nog een groot te overbruggen verschil in het merit budget.

De belangrijkste thema’s hieronder:

Looptijd: De vakbonden vragen om koopkrachtbehoud en loon ontwikkeling voor alle medewerkers onder het CAO bereik. Met de huidige prijsontwikkelingen, en de voorspelbaarheid hiervan, word dit een lastige discussie. NMP heeft daarom voorgesteld om de een CAO te sluiten met een looptijd van 1 jaar. MSD geeft vooralsnog de voorkeur aan een tweejarige CAO.

Pensioen: We hebben met de werkgever besloten de pensioenpremie niet verder te verhogen – dit gaat ten koste van de opbouw, deze daalt per 1-1-2022 naar 1.575%. Tegelijkertijd zullen de vakbonden in gesprek gaan met MSD en pensioendeskundigen, met het streven om binnen twee jaar over te gaan naar een nieuw pensioencontract. De bijstortingsregeling wordt tot die tijd gecontinueerd.

Generatiepact: MSD heeft een voorstel gedaan voor een generatiepact met een relatief beperkte omvang – alleen productiepersoneel in ploegen en drie jaar voor de ingangsdatum AOW. FNV en CNV hebben een tegenvoorstel gedaan voor een generatiepact 5 jaar voorafgaand aan de AOW datum voor iedereen. MSD heeft aangegeven hier niet voor open te staan. NMP heeft het generatiepact niet gevraagd in de voorstellen, omdat in de visie van MSD dit altijd ten koste gaat van het beschikbare salarisbudget. NMP vindt dat het huidige salarisgebouw bij Merit percentages onder de 3% leidt tot niet objectiveerbare verschillen in beloning. Zie de grafiek hieronder.

Partnerverlof

MSD brengt wijzigingen aan in het partnerverlof waardoor de niet bevallende partner aansprak kan maken op 12 weken betaald verlof na de geboorte.

Werkdruk

MSD heeft een enquete gehouden onder de mensen die deels thuiswerken, omdat de hypothese was dat door het thuiswerken de grens tussen werk en privé zou vervagen en mensen meer werkdruk ervaren. Op basis van de enquete-resultaten valt dat mee. Er is wel winst te behalen in het zorgen dat leidingevenden de juiste tools aan medewerkers kunnen aanreiken om werkdruk beheersbaar te houden en signalen tijdig te herkennen. Met MSD zijn we in gesprek hoe we dit vorm kunnen geven en de kennis bij leidinggevenden actueel kunnen houden.

Loon: De loonstijging die nodig is om in 2022 en 2023 koopkracht behoud te hebben, en mensen in staat te stellen te groeien in hun salarisschaal, is niet goed te voorspellen. De laatste Nederlandse inflatiecijfers geven 2.7% in september en al 3.4% in oktober. Dat is een salarisstijging die minimaal nodig is voor koopkrachtbehoud, terwijl de langdurige inflatie rond de 2% verwacht wordt.

Dat was ook de reden voor NMP om de salariseis te veranderen. We hebben in de onderhandelingen onze looneis al verlaagd van 4%, naar 3.5% structureel, maar MSD zat een stuk lager. We hebben daarom gevraagd om 3.2% structureel en €500 eenmalig.  Voor een eenjarige CAO. MSD biedt op dit moment 2.5% merit budget voor 2022 en 2023.

NMP gaat verder met de onderhandelingen. We willen van MSD graag zien dat de medewerkers in dit goedlopende bedrijf een reëele vergoeding krijgen voor het werk en tegelijkertijd de continuiteit van de werkzaamheden in Nederland ondersteunen.

We gaan hier ook graag met jullie over in gesprek, dus laat weten wat je vindt. Dat kan onder dit bericht, of eventueel per email.