Het wil niet 1, 2, 3 lukken met de CAO onderhandelingen. MSD wil tot op heden niet meer bieden dan 2,8% het eerste jaar en 2,7% het tweede jaar. NMP heeft ingezet op 4,5% per jaar NMP heeft wel bewogen op andere onderwerpen. (Zie hieronder)

MSD roept op om onze looninzet fundamenteel aan te passen en wilde geen concreet tegenvoorstel meer doen.

NMP vindt nog steeds dat er ruimte is voor een goede loonstijging en verbaast zich over de houding van MSD over loon.

NMP kan zich vinden in onderzoek mobiliteit door MSD

MSD wil een bredere discussie over mobiliteit voeren. Dit was de reactie op ons voorstel tot verhoging van de afstand voor de km vergoeding van 25 naar 40 km. Onze inzet is inmiddels aangepast naar 30 km.   

Binnen de te voeren discussie over mobiliteit zal een fietsplan worden opgenomen. Dat voorstel komt van NMP; dus een goede zaak.

Overwerkvergoeding keihard nee. Wel aandacht voor werkdruk

NMP had voorgesteld dat iedereen – dus ook leidinggevenden en coaches- overwerkvergoeding moeten ontvangen wanneer zij langer dan 40 uur per week werken. Vorig jaar is in een enquête door jullie aangegeven dat 50 % meer dan 10 uur per maand moet overwerken.

Nu MSD de vergoeding afwijst, hebben we de discussie over overwerk gestart. MSD komt de volgende ronde hierop terug.

5 mei geen feestdag

Het belang van 5 mei wordt door MSD onvoldoende onderkend. Zelfs toen NMP het eerste voorstel om te komen tot een vaste vrije dag op 5 mei (volgens de wet is dat nu eens in de 5 jaren) omzette in een uiterste inspanning van MSD om iedereen vrij te spelen die het bevrijdingsfeest wil vieren kon niet rekenen op een positieve, concrete reactie waar je wat aan hebt. NMP heeft het bevrijdingsvoorstel ingetrokken.

MSD begint nu al over eindbod

MSD begon nu al te voorspellen dat er mogelijk snel een eindbod komt. NMP vindt dit bijzonder jammer daar wij er in goed overleg uit de CAO willen komen. NMP ziet nog mogelijkheden eruit te komen.

Maar zoals je ziet beweegt NMP wel, nu MSD nog.

Wordt vervolgd op 17 oktober