Op 18 oktober is er een 2e CAO-overleg geweest met MSD en de Vakbonden. Ook op 18 oktober hebben wij jullie geïnformeerd over de uitslag van de survey (Digi-C).
Zoals bekend heeft een extern onafhankelijk bureau dit onderzoek in opdracht van NMP en MSD uitgevoerd met als doel meer draagvlak onder alle werknemers van MSD voor de cao-onderhandelingen.
De uitslagen van het onderzoek spelen meteen belangrijke rol tijdens de op diezelfde dag gehouden CAO onderhandelingen.

MSD heeft de behoefte om de ontziemaatregelen in de cao aan te passen. Onder voorwaarden is NMP hiertoe bereid en hiervoor gebruiken wij uitslagen van de door jullie ingevulde vragen op dit punt.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek heeft NMP aanvullende CAO voorstellen gedaan op het gebied van werkdruk.
Werkdruk wordt door een groot percentage van jullie als (enigszins) hoog ervaren. Er zijn bij rond de 50% van de respondenten – jullie dus –  zorgen of je in jouw functie bij MSD op een gezonde manier de pensioengerechtigde leeftijd kan halen. Deze uitslagen zijn niet direct te vervatten in concrete cao-afspraken, NMP heeft voorgesteld om af te spreken in de cao dat er een werkgroep wordt opgericht waarin de vakbonden en MSD samengaan belijken wat aan deze uitslagen concreet te kunnen doen. MSD heeft dit voorstel overgenomen. NMP is daarbij praktisch: binnen een jaar moet dat overleg concrete afspraken opleveren over deze belangrijke onderwerpen. Tegelijkertijd is NMP blij dat MSD dus ook concreet wat wil doen met de uitkomsten van de survey.

MSD heeft richting NMP over onze voorstellen rond pensioen, vaderschapsverlof, mantelzorg, overwerkvergoeding voor werken op een collectieve dag en financiële foto een duidelijke beweging richting NMP gemaakt.

NMP heeft nogmaals het belang van de 4% looneis benadrukt. De sterke economie, het goed gaan met MSD, de hoge dividenduitkeringen aan aandeelhouders, oplopende inflatie en ook de oproep van de premier Rutte aan werkgevers om over de brug te komen hebben wij hiervoor als extra argumentatie gebruikt. Daar ging het duidelijk minder goed en komt MSD onvoldoende ons tegemoet. NMP is voor snel afsluiten van een CAO en roept MSD op om van de looneis van 4% geen struikelblok te maken.