Nadat we in januari een overeenstemming over de CAO hebben bereikt met MSD is de CAO ook aangemeld bij de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW).

De officiele CAO tekst is hier te vinden.

Belangrijkste wijzigingen staan in het protocol, maar met de naderende feestdagen willen wij jullie toch op de volgende afspraak wijzen:

Artikel 16.4.b.

De werkgever mag per vakantiejaar maximaal 6 collectieve vakantiedagen per locatie vaststellen. Het vaststellen van de data dient te gebeuren aan het begin van het kalenderjaar en via een instemmingsprocedure bij de betreffende lokale ondernemingsraden. Indien MSD besluit dat er binnen 6 weken voorafgaand aan een eerder vastgestelde collectieve vakantiedag tóch gewerkt moet worden, kan werknemer overwerktoeslag declareren conform artikel 13c. Werknemers die vanwege hun indeling in CCF niet in aanmerking komen voor overwerktoeslag ontvangen in dit geval eveneens voor die uren de overwerktoeslag.