Beste NMP-leden,
Op donderdag 5 april is er een algemene ledenvergadering van NMP. Deze zal in Boxmeer, Haarlem en Oss gelijktijdig via webex plaatsvinden.

Boxmeer: Ruimte: PP003-1.013-1 (Interlokaal I)
Haarlem: Frans Hals-zaal Gebouw 340 eerste verdieping
Oss: Puregon zaal KR3418

Hierbij de concept agenda:
1. Jaarrekening 2017
2. NMP en Privay wetgeving
3. Reglement voor juridische bijstand van leden
4. Wensen van leden inventariseren voor de komende CAO onderhandelingen
5. Aftreden/herbenoeming bestuursleden 2019
Heb je nog andere onderwerpen die je graag op de agenda van de ALV wilt zien? Geef deze dan door aan een van de bestuursleden.

Graag tot ziens bij de ALV!

Met vriendelijke groet,
Het NMP-bestuur