Contributieverklaring

Zoals afgesproken in de CAO, hebben de leden van NMP, recht op de een fiscaalvriendelijke verrekening van hun vakbondscontributie. De UoV, die onze ledenadminstratie verzorgt, zal de hiervoor benodigde contributieverklaringen voor 15 oktober verstrekken.

Lees meer

CAO aanpassing: Pensioen

De NMP leden hebben gestemd over het onderhandelingsresultaat pensioen Organon medewerkers. Er is door vereniging ingestemd. De werkgegever is hierover inmiddels geinformeerd.

Lees meer