Onderhandelingsresultaat CAO

Onderhandelingsresultaat MSD CAO 2022-2023Op 25 november 2021 hebben vakvereniging NMP en de directie van MSD een onderhandelingsresultaat bereikt voor de CAO 2022–2023. LooptijdEr is overeengekomen dat de CAO een looptijd heeft van 24 maanden en dus loopt van 1...

Lees meer

CAO Update

OP 10 november hebben we de derde onderhandelingsronde voor de CAO gehad. Als partijen zijn we elkaar genaderd, maar er is nog een groot te overbruggen verschil in het merit budget. De belangrijkste thema’s hieronder: Looptijd: De vakbonden vragen om koopkrachtbehoud...

Lees meer

Contributieverklaring

Zoals afgesproken in de CAO, hebben de leden van NMP, recht op de een fiscaalvriendelijke verrekening van hun vakbondscontributie. De UoV, die onze ledenadminstratie verzorgt, zal de hiervoor benodigde contributieverklaringen voor 15 oktober verstrekken.

Lees meer

CAO aanpassing: Pensioen

De NMP leden hebben gestemd over het onderhandelingsresultaat pensioen Organon medewerkers. Er is door vereniging ingestemd. De werkgegever is hierover inmiddels geinformeerd.

Lees meer