CAO onderhandelingen verlopen moeizaam

Het wil niet 1, 2, 3 lukken met de CAO onderhandelingen. MSD wil tot op heden niet meer bieden dan 2,8% het eerste jaar en 2,7% het tweede jaar. NMP heeft ingezet op 4,5% per jaar NMP heeft wel bewogen op andere onderwerpen. (Zie hieronder) MSD roept op om onze...

Lees meer

Conceptvoorstellen van NMP voor een nieuwe MSD CAO

Wij willen de volgende CAO voorstellen doen. We willen hierover jouw mening weten! Dat kan hieronder in de reacties. NMP wil graag komen tot een tweejarige CAO.; van 1 januari 2020 - 31 december 2021. NMP wil gaan voor een aantal arbeidsvoorwaardelijke verbeteringen:...

Lees meer

Pensioeninformatie

De Vakcentrale voor professionals, waar NMP bij aangesloten is, heeft een nieuwsbrief gepubliceerd over de voortgang van het pensioenoverleg. Er moet nog veel afgesproken worden voordat er uiteindelijk een pensioenakkoord ligt. Dat raakt ons bij MSD ook, want via het...

Lees meer

CAO 2019 – Overwerk op collectieve vakantiedag

Nadat we in januari een overeenstemming over de CAO hebben bereikt met MSD is de CAO ook aangemeld bij de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (UAW). De officiele CAO tekst is hier te vinden. Belangrijkste wijzigingen staan in het protocol, maar met...

Lees meer

Wie wordt de nieuwe Professional van het Jaar 2018?

Wie wordt de nieuwe Professional van het Jaar 2018? De Vakcentrale voor Professionals (VCP) kiest op 29 november de VCP Professional van het Jaar. Wellicht wordt dat iemand uit onze eigen organisatie! De meer dan vijftig organisaties die bij de VCP zijn aangesloten...

Lees meer

ALV – 05 April 2018

Beste NMP-leden, Op donderdag 5 april is er een algemene ledenvergadering van NMP. Deze zal in Boxmeer, Haarlem en Oss gelijktijdig via webex plaatsvinden. Boxmeer: Ruimte: PP003-1.013-1 (Interlokaal I) Haarlem: Frans Hals-zaal Gebouw 340 eerste verdieping Oss:...

Lees meer

NMP in grote meerderheid voor aanpassen CAO

Eind oktober is er gestemd over een aanpassing van de CAO 2017-2018 wat betreft de beoordelings- en beloningsmethodiek. De leden van NMP hebben zich in grote meerderheid uitgesproken voor aanpassen van de CAO. De stemuitslag was als volgt: Voor aanpassen van de CAO:...

Lees meer

Vakbondscontributie fiscaal-vriendelijk verrekenen

Zoals is vastgelegd in de huidige CAO (bijlage I, artikel 13) hebben leden van de vakverenigingen de mogelijkheid om de betaalde vakbondscontributie fiscaal-vriendelijk te verrekenen met de eindejaarsuitkering. Wil je hier als NMP-lid gebruik van maken, stuur dan...

Lees meer

Agenda komende ALV NMP

Binnenkort is er een algemene ledenvergadering van NMP. Deze zal in Boxmeer, Haarlem en Oss gelijktijdig via webex plaatsvinden. In tegenstelling tot eerdere berichten is dit niet op 16 mei. De datum en exacte locaties zullen later samen met de definitieve agenda...

Lees meer

Stemmen over het onderhandelingsresultaat voor de cao 2016-2017

Er is een onderhandelingsresultaat wat we ter stemming aan jullie, de NMP leden, willen voorleggen. Om te stemmen ontvangen jullie een aparte stem-mail van het NMP-bestuur. De stemming staat open vanaf ontvangst van de stem-mail tot en met 15 februari. Daarnaast is er op 9 februari 2017 om 16:15 een openbare ledenvergadering waar we het onderhandelingsresultaat en eventuele vragen daarover willen toelichten.

Lees meer

Even voorstellen: Jaco de Bruin

In onze reeks interviews met OR-leden stellen we dit keer Jaco de Bruin voor. Hij is per 1 januari jl begonnen aan zijn tweede termijn in de OR van MSD Animal Health. Kun je jezelf voorstellen? ‘Ik ben Jaco de Bruin. Ik werk iets langer dan 4 jaar bij MSD en geef...

Lees meer

Wijzigingen 2017 op het gebied van werk en inkomen

Ook dit jaar zijn er weer diverse wijzigingen van bedragen en tarieven op het gebied van werk, inkomen en vermogen. Zo gaat het minimumloon omhoog en daarmee ook een aantal uitkeringsbedragen. Daarnaast gaat het maximumbedrag van de transitievergoeding gaat met €...

Lees meer

Even voorstellen: Annie Bosma

1 januari a.s. gaat de nieuwe OR in Oss aan de slag. Namens NMP zal o.a. Annie Bosma zitting nemen in de OR. Wij stellen haar graag in dit korte interview aan jullie voor.

Lees meer

Update CAO MSD 2017 – 2018

Op 28 november hebben de gezamenlijke vakbonden en MSD vergaderd om tot een nieuwe CAO te komen. Laat op de avond zijn we uit elkaar gegaan met de afspraak om op 21 december verder te gaan. De onderhandelingen zijn in goede sfeer verlopen en we zijn een stuk dichter...

Lees meer

Leden unaniem akkoord met Sociaal Plan

De leden van NMP konden tot en met 29 november stemmen over het Sociaal Plan van MSD. Uit onze ledenraadpleging blijkt dat de NMP leden unaniem akkoord zijn met het Sociaal Plan.

Lees meer

NMP een vakbond voor alle MSD medewerkers

Naar aanleiding van opmerkingen in het gastenboek op de website www.vakbondenmsd.nl dat NMP door MSD als eigen vakbond is opgericht, onderstaand bericht. Ik ben betrokken bij het oprichten van NMP, en kan je vertellen dat ik daar nooit door MSD over ben benaderd of...

Lees meer

CAO overleg met MSD in goede sfeer verlopen

NMP is positief gestemd en verwacht dat er dit jaar nog een nieuwe CAO met MSD komt. Op 14 november is de tweede ronde geweest en hebben de vakbonden en MSD gereageerd op elkaars voorstellen. Voor NMP zijn een loonsverhoging en duurzame inzetbaarheid de...

Lees meer

ALV 21 november 2016

Binnenkort is er een algemene ledenvergadering van de NMP. Deze vindt plaats op maandag 21 november om 16.00 u in Haarlem, Oss en Boxmeer. De agenda en vergaderzaal zijn via mail naar de leden gestuurd.

Lees meer

Interview met NMP-voorzitter Harry Boelens

Harry Boelens is de voorzitter van het Netwerk van MSD Personeel (NMP), de kersverse vakbond speciaal opgericht voor de medewerkers van MSD. Wij hebben hem gevraagd waarom deze nieuwe vakbond is opgericht. “Vanuit twee bestaande vakbonden, de VMHP MSD en De Unie,...

Lees meer

Inzet NMP voor cao-onderhandelingen MSD

De onderhandelingen voor een nieuwe cao MSD gaan volgende week van start. Dit zijn de eerste cao-onderhandelingen waar de NMP als kersverse vereniging aan deel zal nemen. De NMP wil voor de cao 2017 inzetten op twee hoofdpunten van beleid. beloning; werknemers...

Lees meer

NMP wil duidelijkheid over Sociaal Plan

Op 31 december aanstaande loopt het huidige Sociaal Plan 2014-2016 af. Het Sociaal Plan dat MSD kent is een goed Sociaal Plan, ook wanneer je het vergelijkt met de markt. De NMP had verlenging van het Sociaal Plan dan ook een goede zaak gevonden. Afgelopen maandag...

Lees meer

Onderhandelingen over sociaal plan starten

NMP realiseert zich dat het huidige sociaal plan per 31 december afloopt. De directie van MSD heeft toegezegd dat eventuele reorganisaties die nu reeds in het vizier zijn onder het huidige sociaal plan zullen vallen. Wij vinden dit positief. De kans dat een nieuw...

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid belangrijk

In de afgelopen cao is een afspraak gemaakt om in een werkgroep bestaande uit vakbonden en vertegenwoordigers namens de werkgever te overleggen over duurzame inzetbaarheid. Doelstelling van deze werkgroep is om aan cao-partijen voorstellen te doen die het de...

Lees meer